Aappii Afoola Oromoo hunda eddoo tokkotti qabate.

Afoola Oromoo

The description of Afoola Oromoo App

Applikeeshiinni kun, Afoola Afaaan Oromoo hedduu kan Of keessaa qabu yoo ta’u Haalaa hubannoof tolutti kan qophaayeedha. Kanaaf Afoola Oromoo Hubachuuf Hedduu nama fayyada,

Download

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *