All Afaan Oromoo Gospel Songs in one app

get access to protestant afaan oromoo songs

This App gives you access to afaan oromoo protestant songs of different singers.

features:-
-Listen to oromo protestant mezmur
-Stream afaan oromoo songs
-Create your own playlists

Macaafa Qulqulluu Afaan Oromo is an offline Oromo bible with English KJV

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu

Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible.

Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image features.

Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God.

Afaan Oromo Bible – Oromo bible (Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu) – Oromiffa Bible

This Afaan Oromoo Bible app comes with more downloadable bibles in English and Amharic.

This Afaan Oromoo Bible app has reading plans to assist you with daily devotions and bible study.

This Afaan Oromoo Bible app also has daily verse app widget and in app notification.

This Afaan Oromoo Bible app supports parallel reading in split window for reading two bibles.

Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti MQ afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba oroootiin ga’ee sabni keenya sagalee waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuun dhaan

beekamu Jaarra 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Har’a namni baayyeen waa dubbisuudhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile device) ti fayyadama. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama; dubistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!
– L.Dr. Tasgara Hirpo
– Robsan Mako

Related Posts