Dhangala’aan qaama saalaa dubaraa keessaa bahu inni sirrii kamidha? Kan sirrii hin taaneeho? Akkamitti beekuu dandeenya!

qaama saalaa dubartootaa keessaa dhangala’aan bahu kan fayyaa isaaniirratti miidha geessisu kan akkamiiti? Guutuu isaa asii argattu!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *