Diraamaa kiyyoo kutaa meeqaffaa ilaaluu barbaaddu?

Diraamaa kiyyoo kutaa fedha keessanii yeroo barbaaddanitti ilaaluu akka dandeessaniif haala isiniif mijeessinee jirra. Kanaaf kutaa lakkoofsa barbaaddan irratti tuquun ilaaluu ni dandeessu

Related Posts