Hoogganoota ABO Mana-hidhaatti Laguu Nyaataarra Turan Keessaan Kanneen Dhukkubsatan Jiraachuun Himame 

Miseensonii Hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hogganamuu kanneen mana hidhaa keessa jiran, ‘Haqa nuuf maluu hin argganne’ jechuudhaan mormii midhaan lagannaa irra turan.

Amma laguu sana kan dhaaban tahus yeroo laguu irra turanitti midhaa qaamaa irra gaheen hoogganoota kana keessaa kanneen dhukubsatan jiraachuu waajjiri Poolisii Magaalaa Buraayuu ibsee jira.

Hidhamtonni kun akka laguu nyaataa dhaaban namoottan kadhachaa turan keessaa Dura taa’aan waldaa Maccaa fi Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee Sagalee Ameerkaaf yaada kennaniiru.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *