Ittiiqaa Tafarii Maaltu Isa Muudate?

Ittiiqaa Tafarii waan isa qunname akkana jechuun barreesse👇

Dhimma anaaf Obbo Lammii Taayyee ilaalchisee waan na mudate sababnin haga har’aa calliseef,

guutuu isaa sii dubbisaa….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *