Nyaata ilkaan keenya miidhan ( Teeth damaging foods)

  1. Karamellaa (Candies)
  2. Loomii yoo baay’isnee fayyadamne (Too many lemon)
  3. Chiipsii dinnicha irraa hojjatamu ( Frequent potato chips)
  4. Buna sukkaaraan yoo baay’isne. (Coffee with sugar)
  5. Alkoolii baay’isuu(Too many alcohols) (waan afaan gogsuuf)
    6.Dhugaatii sukkaara olka’aa (Sugary drinks) ofkeessaa qaban yeroo dheeraa fayyadamuu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *