Saantimni abbaa lakkoofsi gi’iizii 3 irratti barreeffame meeqan gurguramaa jira?

dhuguma saantimni abbaa lakkoofsi gi’iizii 3 irratti barreeffame maallaqa guddatti gurgutamaa jiraa? Eenyutu bita? Eessatti gurgurama hoo? Faayidaa maaliif bitama?

Related Posts

2 thoughts on “Saantimni abbaa lakkoofsi gi’iizii 3 irratti barreeffame meeqan gurguramaa jira?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *