Teeknoolojiin haaraa sobduu adda baasuuf kalaqame

Yunivarsitii Tel Aviiv, Israa’el jiru irraa Piroofesar Ya’eel Haneeyin fi waayillisaa Piroofesar Dinoo Levii garee hogganan waliin mala haaraa ittin soba addaan baasan uumaniiru.

Akkamitti addaan baasa?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *