Yeroo Walqunnamtii Saalaa Dubartiin Fedhii Ba’uu Ishii Akkamitti Beekna?

  • Hargansuu fi dha’annaan onnee jijjiiramuu
  • Qaamni baquu
  • Gammadduu taati
  • Of wallaaluu
  • Qaamni Hoollachuu
  • Nafsaalli ishii ni jijjiirama
  • Dhangalaa’an gadi nam’uu
  • Haasawaa

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *