Barattuun Yunversiitii Dambi Doolloo Dorgommii Barreefaamaa Moote

Madiinaa Gammachuu Yunivarsiitii Dambi Doollootti, Barattuu Seeraa Waggaa 5ffaati. Madiinaan Dorgommii Barreeffamaa, Waldaa Fannoofi Addeessa Diimaa Idil-Addunyaatiin qophaa’e injifachuushee Sagalee Ameerikaatti himteetti. 

Dorgommii kanarratti, barattoota 48 Yunivarsiitii 30, biyyoota Baha Afriikaa 7 keessa jirantu hirmaate. 

Madiinaan Qormaata Seerri Mirgoota Namummaa ykn Waraanaa Idil-Addunyaa qabu irratti barreessuu ishee Sagalee Ameerikaatti himteetti. 

Dargaggootni yoo jabaatanii hojjatan, waan kaayyefatanitti ni milkaa’u jechuun Sagalee Ameerikaatti himteetti. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *