Jaalallee keessan eenyu wajjiin akka haasa’u ykn haaaoftu fi chaatii gootu beekuu ni barbaaddu? Tooftaa kana fayyadamaa!

Bilbila Jaalallee keessanii xalafuu no barbaadduu. Tooftaa kana fayyadamaa!

Related Posts

2 thoughts on “Jaalallee keessan eenyu wajjiin akka haasa’u ykn haaaoftu fi chaatii gootu beekuu ni barbaaddu? Tooftaa kana fayyadamaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *