Namoota hojii aartitti dabalamuu barbaaddaniif

Namoonni Hojii aartitti dabalamuu barbaaddan hundi keessan button kana tuquun galmaa’uu ni dandeessu. Gaafa galmooftan of eeggannoodhaan galmaa’aa. Waan isin barbaachisu hundaa guutaa.

Related Posts